Начало За Нас Клиенти Поискай Оферта За Контакти English  
  Счетоводна-Консултантска Агенция Сибона
 
 

Офертата е първата стъпка

Но Вие не поемате никакъв риск нито ангажимент

Цените са строго индивидуални. Моля, попълнете формата по-долу, за да получите оферта за счетоводно обслужване на Вашата фирма или се свържете с нас от тук »

Ще получите отговор възможно най-бързо, но не по-късно от 24 часа. Посочената от Вас информация е строго конфиденциална и до нея, ще има достъп единствено и само мениджърът на Счетоводно – консултанска агенция СИБОНА. Неразпространяването й е гарантирано.

Лице за контакти
Име на фирмата
ЕИК (Булстат)
Правен статут на фирмата
Email
Брой банкови сметки в лева и валута
Вид на услугата
пълно счетоводно обслужване
частично счетоводно обслужване
друга услуга -

Основна дейност
търговия
услуги
производство
строителство
друго -

Регистрация по ЗДДС
Да
Не
друго -

Интрастат регистрация
Да
Не
друго -

Регистрация по закона за акцизите
Да
Не
друго -

Износ и/или ВОД?

Да
Не
друго -

Задължение за извършване на ОДИТ Сделки със страни, извън ЕО
Задължение за отчитане по МСФО Чуждестранно участие
Сделки със страни от ЕО Дъщерни дружества

Приблизителен брой фактури за покупки на месец?
Предвиждан месечен бюджет за счетоводно обслужване?
Приблизителен брой зает персонал по трудови правоотношения и по граждански договори
Брой обекти (офиси, магазини, производствени помещения, складове и др.)
Приблизителен брой издавани от Вас фактури на месец?
Складова програма

Да
Не
друго -

Внос и/или ВОП?

Да
Не
друго -

Вие се интересувате от
Регистрация на фирма Регистрация по ЗДДС
Счетоводно обслужване Обслужване на заплати (ТРЗ)
Консултации Данъчно представителство
Обслужване на английски език Изготвяне на отчети по Ваш формат
Прилагане на СИДДО Outstaffing

Допълнителни услуги
Консултации във Ваш офис Издаване на фактури
On-line банкиране Събиране на документи
Други услуги -
Запитване
  

За Контакти

Сибона СБН, ООД

ул. Анджело Ронкали № 7, ет. 1, ап. 2
1504 София, България

+359 2 / 943-47-47
+359 2 / 946-11-12